Phương Thức Thanh Toán

Chọn loại tiền tệ của bạn để xem (các) phương thức thanh toán có sẵn

* Phụ thuộc vào việc tuân thủ các yêu cầu về giấy tờ.
** Phụ thuộc vào việc tuân thủ Điều 5.8 trong Điều Khoản & Điều Kiện.

Một số phương thức thanh toán chỉ hỗ trợ giới hạn loại tiền tệ. Vì vậy danh sách phương thức thanh toán cung cấp tùy thuộc vào loại tiền tệ của tài khoản SBOTOP của bạn.
Trò Chuyện Trực Tiếp